Woudsingel Heerenveen

Woudsingel Heerenveen

Een bestaand pand met een nadrukkelijke kapvorm moest worden vergroot. Een moeilijke opgave waarin gekozen is voor een aanvullende massa die middels een kleinere, deels glazen kap, aan het bestaande gedeelte is gekoppeld.  Door de lichte hoekverdraaiing ontstaat een mooie nieuwe aaneenschakeling van ruimten.