Wonen en werken Assen

Wonen en werken Assen

Ontwerp voor een bedrijfsgebouw met woning op het bedrijventerrein Messchenveld in Assen. Ontwerp dat met een centraal verbindend element(donker metselwerk) de woning(rood metselwerk) organisatorisch en ruimtelijk koppelt aan het bedrijfsgedeelte (grijze stalen beplating).

 

Is nog in uitvoering