Verbouw boerderij Exmorra

Verbouw boerderij Exmorra

In een bestaande friese boerderij een modern woonhuis gerealiseerd. Uitgangspunt was de bestaande ruimte en de constructie zoveel mogelijk te gebruiken en waarmogelijk te versterken.  Gesloten blokken met natte cellen e.d. zijn opgehangen binnen de oude constructie. De woonvertrekken liggen binnen de open ruimten van de  oude boerderijvorm. Energievoorziening middels een aardwarmtesyteem.