Stalstraat Groningen

Stalstraat Groningen

Een complex project op een zeer onverwachte plek in de binnenstad van Groningen. Dilemma was, al dan niet een historiserend ontwerp, waarbij de opdrachtgever uiteindelijk doorslaggevend was in de keuze.  Dat idee is uitgewerkt tot hetgeen definitief is gerealiseerd.  Helaas zijn de plannen voor de plek achter de Noordwand van de Grote Markt nooit verder tot ontwikkeling gekomen.