Gezondheidscentrum Nassaulaan Winschoten

In het voormalig kantongerecht is middels relatief eenvoudige ingrepen een Gezondheidscentrum gerealiseerd. Binnen de bestaande hoofdstructuur zijn spreek- en behandelkamers ondergebracht voor een aantal huisartsen met hun ondersteunend personeel. De oude rechtszaal is omgebouwd tot oefenzaal voor de fysiotherapeuten en aan de staatzijde is een complete apotheek gerealiseerd. Aan de buitenkant is het gebouw sterk verlevendigd door de verticale gevelelementen in verlopende kleuren uit te voeren. Tenslotte is het Oldambtplein, waar het gebouw aan ligt, opnieuw ingericht waardoor het gebouw nog beter tot zijn recht komt.