Nieuwbouw woning Groningen-Zuid

Op een mooi kavel in De Wijert Zuid wordt de royale, klassieke woning met rieten kap gerealiseerd. Op een mooie manier is vorm gegeven aan de nadrukkelijke ideeën van de opdrachtgever. De woning wordt duurzaam gebouwd en voorzien van een warmtepompinstallatie, zonne-energie en een grijswatercircuit.

Woudsingel Heerenveen

Woudsingel Heerenveen

Een bestaand pand met een nadrukkelijke kapvorm moest worden vergroot. Een moeilijke opgave waarin gekozen is voor een aanvullende massa die middels een kleinere, deels glazen kap, aan het bestaande gedeelte is gekoppeld.  Door de lichte hoekverdraaiing ontstaat een mooie nieuwe aaneenschakeling van ruimten.

Verbouw boerderij Exmorra

Verbouw boerderij Exmorra

In een bestaande friese boerderij een modern woonhuis gerealiseerd. Uitgangspunt was de bestaande ruimte en de constructie zoveel mogelijk te gebruiken en waarmogelijk te versterken.  Gesloten blokken met natte cellen e.d. zijn opgehangen binnen de oude constructie. De woonvertrekken liggen binnen de open ruimten van de  oude boerderijvorm. Energievoorziening middels een aardwarmtesyteem.

Woning Coronastraat

Woning Coronastraat

Op een onverwachte plek in Groningen-Noord hebben we een bestaande bungalow uitgebreid door er een naar drie kanten gesloten “houten blok” op te zetten dat door z’n plaatsing het hele pand verbetert. Ter plaatse van de entree onstaat een overdekte buitenruimte.  De nieuwe trap waarlangs het bovenlicht in het hart van het huis komt, organiseert de ruimte en maakt het hart van het huis verrassend licht.

Aanbouw woning Leek

Aanbouw woning Leek

Op de vraag om een bestaande houtskeletbouwwoning uit te breiden hebben we geantwoord met een vergroting in twee richtingen. Naar de zijkant met een min of meer gesloten deel en naar de achterkant met een meer open serre-achtige constructie.  De serre laat het licht dieper de woning binnendringen en doorbreekt de lage horizontale ruimte van de voorkamer.

Woning Lieveren

Woning Lieveren

Op een unieke lokatie in het drentse landschap is een woning ontworpen welke inspeelt op de openheid naar het vlakke stroomdal aan de ene kant en de geslotenheid langs de weg aan de entreezijde. Het schetsvoorstel is tot stand gekomen in samenwerking met een jonge collega-architect Martijn de Lange.

Ontwerp Woning Groningen

Ontwerp Woning Groningen

Op een bijzondere lokatie in Groningen-Zuid hebben we een groot woonhuis met zwembad ontworpen. Daarbij zijn de samenstellende delen als dozen uit elkaar en over elkaar geschoven. Naar de voorzijde is de woning gesloten naar achteren zijn de blikken opengewerkt naar de tuin en het binnengebied met terras.  Helaas is de woning niet gerealiseerd omdat er bij de opdeling van de, ooit grotere kavel, andere ruimtelijke ontwikkelingen bleken te zijn waaraan men hoe dan ook wilde vasthouden.

Woning Klein Martijn

Woning Klein Martijn

“Een huis met een dak” was de nadrukkelijke vraag van onze opdrachtgever voor deze lokatie. Binnen de grenzen van het nogal expliciete bestemmingsplan hebben we inderdaad een huis met een dak gemaakt.  Vanuit de gekozen basisopzet zijn de terug- of uitspringende delen van ander materiaal of van een afwijkende kleur. De open entree is in alle opzichten het kloppend hart van het huis.