Aanpassing en uitbreiding activiteitencentrum Lauwersmeer

In het voorste deel van de werkschuren van Staatsbosbeheer in het Lauwersmeer is nu een eenvoudig bezoekers- en activiteitencentrum ingericht. De opdracht was dit om te vormen tot een meer complete voorziening met horeca faciliteiten en een educatieve plek voor o.a de vogelacademie. De uitstraling van de gebouwen moest sterker worden en meer verbonden met de plek. Met een opeenvolging van driehoekige vormen leggen we de verbinding die uitmondt in een uit driehoeken opgebouwd “glazen” paviljoen.

Dansschool Groningen

Dansschool Groningen

Eigenlijk van buitenaf niet te zien is de dansschool die grondig verbouwd is aan het Boterdiep in Groningen. De opdrachtgever kwam met de vraag de benodigde tekeningen te maken, vergunningen rond te krijgen en tijdens de door hem zelf begeleide uitvoering als vraagbaak te dienen. De gevraagde acoustische kwaliteit en brandveiligheid waren voor ons bureau de punten die veel nadruk vroegen – en dus ook kregen.

Sportpark Het Noorden

Sportpark Het Noorden

Tegen en deels over de bestaande accommodatie van twee voetbalverenigingen is de accomodatie voor de derde club, die op dit park moest worden ondergebracht, gerealiseerd. Daarbij is het gehele gebouw opnieuw bekleed en als een geheel vormgegeven.  Ook hier is de verdieping georienteerd op de velden.

Clubgebouw VV. De Vogels

Clubgebouw VV. De Vogels

De oude accommodatie van deze voetbalvereniging in het Stadspark brandde af, vandaar deze nieuwe accomodatie, op de bestaande fundering. De vereniging wilde een “bunker”, de gemeente Groningen een paviljoenachtig gebouw. Het ontwerp heeft op een vooral gesloten onderbouw een paviljoenachtige bovenbouw gekregen die duidelijk op het hoofdveld is gericht.

Sportpark Hoogkerk

Sportpark Hoogkerk

Op een nieuw sportcomplex in Hoogkerk moest tussen de velden een voetbalaccommodatie worden gerealiseerd. Op de begane grond zijn de kleedkamers gesitueerd. Op de verdieping liggen de verenigingsaccommodaties van twee clubs. Vanuit de kantine’s is er een optimaal uitzicht op de beide hoofdvelden. De installatie is energiezuinig, er zijn zonnecollectoren geplaatst en er is een aardwarmtesysteem aangebracht.