Uitbreiding fabrieksgebouw Hoogezand

Bedrijfsgebouw Assen

Bedrijfsgebouw Assen

Dit bedrijfsgebouw op het bedrijventerrein Messchenveld ligt in de zone waarin vooral het metselwerk van de voorgevel(s) een hoofdrol speelt. Door het blokpatroon de beplating van de andere gevels daarin als het ware door te zetten is een verwevenheid van voor- en achtergedeelte, kantoren  en bedrijfsruimte,  gerealiseerd.

 

Is nog in uitvoering

Wonen en werken Assen

Wonen en werken Assen

Ontwerp voor een bedrijfsgebouw met woning op het bedrijventerrein Messchenveld in Assen. Ontwerp dat met een centraal verbindend element(donker metselwerk) de woning(rood metselwerk) organisatorisch en ruimtelijk koppelt aan het bedrijfsgedeelte (grijze stalen beplating).

 

Is nog in uitvoering

Kantoren Drachten

Kantoren Drachten

In samenspraak met een ontwikkelaar een blok van een aantal vrijstaande kantoorgebouwen ontworpen waarvan in eerste instantie de beide voorste zijn gerealiseerd. Inmiddels zijn ook de volgende fasen in aanbouw. Idee in het ontwerp is een complex te ontwerpen van een aantal kantoorvilla’s rond een binnenterrein die zowel ieder een eigen, als een duidelijke herkenbare gezamelijke uitstraling hebben.

Sportstad Heerenveen

Sportstad Heerenveen

Ontwerp voor een kantoorgebouw in 4 lagen aan de Abe Lenstra Boulevard tegenover het stadion van Heerenveen. Binnen de strikte voorschriften van de, door de gemeente aangegeven kaders, is een multifunctioneel ontwerp gemaakt dat binnen afzienbare tijd gerealiseerd gaat worden.

Kantoren Groningen

Kantoren Groningen

Op initiatief van de Gemeente Groningen zijn twee opdrachtgevers voor drie gebouwen gekoppeld tot een project. De twee gespiegelde kantoorgebouwen zijn als het ware uit elkaar geschoven. Het derde gebouw is kleiner en als het ware een slag gedraaid. Middels toepassing van glazen vliesgevels is het  “gemetselde blok” als het ware schuin afgesneden.

Bedrijfsgebouw Heerenveen

Bedrijfsgebouw Heerenveen

Bij het eerder door ons bureau gerealiseerde bedrijfsgebouw aan het kanaal in Heerenveen is door ons een nieuw kantoorgedeelte gerealiseerd als voorgedeelte van de aangekochte belending. In de vormgeving en materialisering is weliswaar aangesloten op het bestaande gebouw, maar toch hebben we een eigen nieuwe uitstraling – geënt op de uitstraling van het bedrijf – gecreërd.

Datas Groningen

Datas Groningen

Een bestaand gebouw meer uitstraling geven was het idee achter dit project. Zonder de bedrijfsvoering van deze leverancier van kantoorbenodigdheden te verstoren is doormiddel van een vrij minimale ingreep, het aanbrengen van een tweede, glazen “huid” een geheel ander uiterlijk gegeven aan dit eigenlijk platte en saaie bedrijfsgebouw.

Navigia Hoogkerk

Navigia Hoogkerk

De opgave was een nieuw kantoorgebouw met bedrijfsruimte te ontwerpen.  De twee functies zijn vertaald in massa’s. Die hebben we in elkaar geschoven. Er is een mooi gebouw ontstaan op een zeer representatieve plek aan de rotonde van de A7 in Hoogkerk. Het bureau heeft een bepalende rol gespeeld in de verwerving van de grond, de planontwikkeling, de uitwerking en de gehele verdere realisatie en inrichting van het gebouw.